Ναυτιλιακός Όμιλος Υιοθετεί Virtualization και Ενοποιημένες Επικοινωνίες για να Επιτύχει Επιχειρησιακούς και Περιβαλλοντικούς Στόχους

FAIRDEAL

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την IQ Solutions

Ο Όμιλος Fairdeal ιδρύθηκε το 1978 στον Πειραιά και αποτελεί μία από τις πρώτες Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις που αφιερώθηκαν ειδικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Με βασικές αρχές την Ασφάλεια, την Ποιότητα και την Καινοτομία και με όραμα την προστασία των θαλασσών για τις επόμενες γενεές, ο 'Ομιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διαχείριση πλοίων, μεταφορά και logistics υγρών καυσίμων, αποθήκευση εν πλω ή στην ξηρά, διαχείριση αποβλήτων, παροχή εξοπλισμού ασφαλείας κ.ά. Η Fairdeal έχει γραφεία στον Πειραιά, το Λονδίνο, σε τρία σημεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαγκάη της Κίνας.

Η πρόκληση

H Fairdeal έχει ταυτιστεί στον κλάδο της με το ηθικό επιχειρείν. Οι αρχές που διέπουν την Fairdeal βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα στελέχη της εταιρείας  που αντιλαμβάνονται σε βάθος την προστιθέμενη αξία που φέρει η τεχνολογική υπεροχή τόσο στην απόδοση του Ομίλου, όσο και στην υλοποίηση του οράματός του.

O Όμιλος αναζητούσε την αναβάθμιση του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, με στόχο να προσφέρει νέες υπηρεσίες υψηλής αξίας στους χρήστες και τους πελάτες του. Βασικές προτεραιότητες για την Fairdeal αποτελούν η συνολική απόδοση του συστήματος, η υψηλή διαθεσιμότητα, η διασφάλιση των δεδομένων στο σύνολό τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και η γρήγορη απόδοση της επένδυσης (ROI). Επίσης, η Fairdeal αναζητούσε την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών επικοινωνιών μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων της σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την προσφορά στους χρήστες μίας πιο εξελιγμένης και οικονομικότερης επικοινωνίας εντός της εταιρείας. Σημαντικά στοιχεία αποτέλεσαν επίσης η εύκολη διαχείριση και οι καλές υπηρεσίες, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση το νέο περιβάλλον να συνάδει με τις αυστηρές αρχές του Ομίλου που αφορύν τόσο στην ποιότητα όσο και στο περιβάλλον.

Μετά από αξιολόγηση των λύσεων που προσφέρει η αγορά, η Fairdeal επέλεξε τη λύση iQ Cloud της IQ Solutions, μια ευέλικτη πλατφόρμα που συμβάλλει στη μείωση του χρόνου και κόστους Πληροφορικής, αλλά και στην αύξηση της συνεργασίας, της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Το έργο

Το Τμήμα IT της Fairdeal συνεργάστηκε στενά με την ομάδα της IQ Solutions για τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων.

«Tα ζητούμενα ήταν πολλά, τόσο ως προς το υπολογιστικό περιβάλλον στο σύνολό του, όσο και ως προς τις επιμέρους λειτουργίες. Η Fairdeal έχει πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, τόσο φυσικής όσο και ψηφιακής. Δεν αναζητούσαμε απλώς μια αξιόπιστη και τεχνολογικά άρτια λύση. Αναζητούσαμε μια λύση που θα κάλυπτε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά ταυτόχρονα θα ήταν πρωτοποριακή, αποδοτική, βιώσιμη, πράσινη και ασφαλής για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τα δεδομένα της εταιρείας μας. Η IQ Solutions ανταποκρίθηκε στην πρόκληση με επιτυχία και σχεδίασε τη λύση που κάλυπτε τόσο τα τεχνολογικά όσο και τα επιχειρησιακά προαπαιτούμενα», σχολίασε ο Αλέξανδρος Σάντος, ΙΤ Manager της Fairdeal. 

Το έργο, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την IQ Solutions σε συνεργασία με το Τμήμα IT της Fairdeal, περιλαμβάνει την πλατφόρμα διαχείρισης iQ Cloud της IQ Solutions και ένα ισχυρό εικονικοποιημένο (virtualized) περιβάλλον στη βασική υποδομή. Σε επίπεδο χρήστη, υλοποιήθηκε λύση Ενοποιημένων Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συνεργασίας και της κινητικότητας των εργαζομένων.

Η λύση Virtualization βασίζεται σε τεχνολογία Cluster & Shared Storage. Η IQ Solutions χρησιμοποίησε τον Microsoft Hyper-V 2012R2, όπου εκτελούνται όλες οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα πληροφορικής της Fairdeal. Με την τοπολογία virtualization cluster διασφαλίστηκε ότι, σε περίπτωση φυσικής βλάβης, δεν υπάρχει κανένα single point of failure σε επίπεδο server, storage ή δικτύου, αλλά και ότι οι εφαρμογές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με μηδενικό ή πολύ χαμηλό downtime. 

Η υπηρεσία iQ Cloud Backup, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των εφαρμογών και προσφέρει δυνατότητα ανάκτησης του συνόλου των εταιρικών δεδομένων σε επίπεδο τοπικού σημείου (onsite), στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρείας.

 «Γνωρίζαμε πως η υψηλή διαθεσιμότητα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Fairdeal. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση έχουν ανάγκη πρόσβασης στα δεδομένα και τις εφαρμογές οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η λύση σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα με SLA ακόμα και σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, φυσικών καταστροφών ή κακόβουλης παρέμβασης», δήλωσε ο Πάρης Παπαναστασίου, Διευθυντής Πωλήσεων της IQ Solutions.

Τέλος, για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και αποδοτικού περιβάλλοντος επικοινωνιών που θα επιτρέπει την επικοινωνία με ήχο, βίντεο και web conference σε χαμηλό κόστος, η IQ Solutions χρησιμοποίησε τη λύση Microsoft Lync (Lync Server, Lync EDGE, Office web app). «Οι Ενοποιημένες Επικοινωνίες θα βοηθήσουν τη Fairdeal να προσφέρει μια άμεση, πλούσια εμπειρία επικοινωνίας και συνεργασίας στους εργαζομένους της και σε εξωτερικούς συνεργάτες σε όλον τον κόσμο, χωρίς τα αυξημένα τηλεπικοινωνιακά κόστη», εξήγησε ο Πάρης Παπαναστασίου.

Τα οφέλη

Με την υλοποίηση του νέου, εικονικοποιημένου περιβάλλοντος, η Fairdeal επωφελείται από:

Βελτιωμένη εμπειρία για τους χρήστες, ως αποτέλεσμα της καλύτερης και ταχύτερης ανταπόκρισης των συστημάτων και εφαρμογών 

Υψηλή διαθεσιμότητα, διασφάλιση και ιστορικότητα των Δεδομένων (Retention).

Ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet

Συστηματική διατήρηση εφεδρικών αρχείων (back-up) των δεδομένων σε προκαθορισμένη συχνότητα

Διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τις εφαρμογές και τα δεδομένα, με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης για διαχείριση, συντήρηση και αναβάθμιση

Ευκολότερη διαχείριση, δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και μεγαλύτερη επεκτασιμότητα των συστημάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος

Αυξημένη ασφάλεια, με περιορισμό και κλιμακούμενα επίπεδα στην πρόσβαση (προσωποποιημένα ανά χρήστη)

Μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον και μείωση στην κατανάλωση ενέργειας

Εναρμόνιση με τις βασικές αρχές της επιχείρησης για ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια

 

Με την υλοποίηση της λύσης Ενοποιημένων Επικοινωνιών, η Fairdeal έχει επιτύχει τα εξής:

Σημαντική μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους

Καλύτερη εμπειρία για τους χρήστες, που πλέον έχουν στη διάθεσή τους πλούσια μέσα επικοινωνίας και συνδιάσκεψης (βίντεο και web conferencing)

Βελτίωση της συνεργασίας (collaboration) μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων του Ομίλου σε παγκόσμια κλίμακα

Ενίσχυση και διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων

Άμεση τεχνική υποστήριξη των χρηστών 

 «Η εξοικονόμηση πόρων ήταν ένας πολύ σημαντικός επιχειρησιακός στόχος, είτε πρόκειται για κόστος αγοράς software & hardware είτε για κόστος επικοινωνιών είτε για κατανάλωση ενέργειας. Με τη νέα λύση, το data center της Fairdeal πέρασε στο περιβάλλον της IQ Solutions, επιτυγχάνοντας έτσι δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσα στην επιχείρηση και λύνοντας θέματα όπως η απαξίωση του hardware & software. Ταυτόχρονα, με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και των επικοινωνιών στις λειτουργίες μας, μειώθηκε η ανάγκη για ταξίδια. Το υπολογιστικό μας περιβάλλον είναι πλέον πιο αποδοτικό και πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο από ποτέ. Είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένο όχι μόνο για να ανταποκριθεί στις σημερινές μας ανάγκες, αλλά και να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε στο μέλλον», δήλωσε ο Αλέξανδρος Σάντος, ΙΤ Manager της Fairdeal.

 

Solution Environment: Microsoft Hyper-V 2012R2 Server, Microsoft System Center 2012R2, Microsoft Lync Server

Services: Consulting, Design, Implementation, Installation, Operation Efficiency Tests, After-Sales Support, Maintenance, Gold Support (15 min response time), Employees Training

Αποτέλεσμα εικόνας για FAIRDEAL LOGO