Πολιτική Απορρήτου

H IQ Solutions έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινοποίηση.

Ακολουθούμε πολιτική ιδιωτικότητας και  προστασίας προσωπικών που συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία. Η πολιτική μας ανταποκρίνεται στους ισχύοντες νόμους και τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με το χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για διάφορους λόγους, όπως π.χ. το άνοιγμα μιας κλήσης τεχνικής υποστήριξης, για να εγγραφείτε σε newsletter ή όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην IQ Solutions. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από εσάς με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές για να σας παρέχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Η IQ Solutions σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για το σκοπό για τον οποίο συνελέχθησαν και για καμία άλλη χρήση, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει την άδειά σας. Θα ζητήσουμε την άδειά σας προτού μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το λόγο για τον οποίο παραχωρήθηκαν.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@iqsolutions.gr