Ολοκληρωμένες λύσεις

Network & Security

To δίκτυο είναι ίσως το πιο νευραλγικό κομμάτι της υποδομής μίας επιχείρησης, αφού επάνω του στηρίζονται, «τρέχουν» και διακινούνται όλες οι επιχειρησιακές λειτουργίες, κρίσιμες εφαρμογές και δεδομένα. Είναι λοιπόν σημαντικό να είναι υγιές, αξιόπιστο και ασφαλές.

Η IQ Solutions φροντίζει για την ασφάλεια και την υγεία των επιχειρησιακών δικτύων, από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ενσωμάτωση νέας υποδομής, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη.

Servers & Storage

H αποθήκευση και διακίνηση των δεδομένων αποτελεί μία ευαίσθητη αλλά σύνθετη διαδικασία. Η λύση που θα προσφερθεί θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης σήμερα (αξιοπιστία, διαχειρισιμότητα, χωρητικότητα, ασφάλεια) και στο μέλλον (ευελιξία, δυνατότητα επέκτασης).

H IQ Solutions σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης που είναι εύκολα διαχειρίσιμες, ασφαλείς και αξιόπιστες, και διασφαλίζουν τη γρήγορη ανάκληση και διακίνηση των δεδομένων, ώστε να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.