Υπηρεσίες pre-sales

Consulting

H Πληροφορική Τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση να κατακτήσει τους στόχους της, να γίνει πιο ανταγωνιστική και να διακριθεί στην αγορά της. Όμως δεν είναι εύκολο για κάθε επιχείρηση να ξεχωρίσει, μέσα από μία ευρεία σειρά τεχνολογιών, εκείνες που πραγματικά θα τη βοηθήσουν να αναδείξει και να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Η ομάδα της IQ Solutions διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναλύσει τις ανάγκες, να καθοδηγήσει και να προτείνει λύσεις που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να αυξήσει την παραγωγικότητα των ανθρώπων της, να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα και να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Η Aρχιτεκτονική του ΙΤ είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία της επιχείρησης, αφού συμβάλλει στο να αντιληφθούμε πώς εξοπλισμός και εφαρμογές αξιοποιούνται για να πετύχουμε τους στόχους της εταιρείας, και ποιες είναι οι απαιτήσεις για ένα βιώσιμο, σταθερό υπολογιστικό περιβάλλον.

Η έμπειρη ομάδα της IQ Solutions μπορεί να σχεδιάσει την αρχιτεκτονική που θα βοηθήσει τον πελάτη να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα χρήσης των πληροφορικών στοιχείων (επιχειρησιακών διαδικασιών, διαχείρισης δεδομένων, hardware, λογισμικού και εφαρμογών), τώρα και στο μέλλον.

Σχεδιασμός λύσης

O σωστός σχεδιασμός της λύσης διασφαλίζει την ομαλή εγκατάσταση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο υπολογιστικό περιβάλλον μίας επιχείρησης. Είναι η διαδικασία που εξαρτάται απολύτως από την υπάρχουσα υποδομή και τις ιδιαίτερες συνθήκες/απαιτήσεις του πελάτη. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους.

Η IQ Solutions διαθέτει τόσο την εμπειρία, όσο και την πιστοποιημένη γνώση για να σχεδιάσει τη λύση που θα ενσωματωθεί με επιτυχία στο περιβάλλον του πελάτη, όσο σύνθετο και αν είναι.