Ενοποιημένες Επικοινωνίες

Οι Ενοποιημένες Επικοινωνίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να μεταμορφώσουν την επιχειρησιακή επικοινωνία, τόσο εσωτερικά μέσα στην επιχείρηση όσο και με εξωτερικά κοινά (πελάτες, συνεργάτες), μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα. Οι τηλεφωνικές συσκευές και άλλες προσωπικές συσκευές ενσωματώνονται σε μία εικονική πλατφόρμα επικοινωνίας, που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet, και επιτρέπει την προσθήκη εργαλείων που κάνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία πιο αποτελεσματική για τις ομάδες εργασίας, πιο ευχάριστη για τον χρήστη (με χρήση εφαρμογών πολυμέσων) αλλά και πιο οικονομική για την επιχείρηση.

Η IQ Solutions διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων Ενοποιημένων Επικοινωνιών βασισμένων σε πλατφόρμες και εργαλεία της Microsoft.